logo
 

Privacybeleid van BillPay GmbH

(16. augustus 2019)

Privacybeleid van BillPay GmbH

In dit privacybeleid kunt u lezen hoe BillPay uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. U ontvangt ook informatie over welke rechten u tegenover BillPay heeft en en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Als u vragen heeft over gegevensbescherming of over de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer kunt u altijd contact met ons opnemen door te mailen naar datenschutz@billpay.de.

BillPay beseft dat het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens belangrijk voor u is. Daarom worden uw persoonsgegevens alleen met inachtneming van de desbetreffende regels inzake gegevensbescherming voor de volgende doeleinden verzameld, verwerkt, gebruikt, opgeslagen en indien nodig doorgegeven:

Wie is verantwoordelijk?

Verantwoordelijk in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving voor het verzamelen en verwerken van gegevens in het kader van deze website en bij het gebruik van de BillPay-betaalmethoden is BillPay GmbH, een onderneming van de Klarna-groep, gevestigd aan de Zinnowitzer Straße 1, 10115 Berlijn, Duitsland. Zie voor meer informatie over BillPay het colofon.

Welke informatie over u verzamelen wij?

De informatie die we over u opslaan en verwerken is afkomstig uit verschillende bronnen. Aan de ene kant stuurt de online verkoper bij wie u uw aankoop heeft gedaan ons informatie over u en uw bestelling. Indien nodig vragen wij informatie over u op bij derden, zoals kredietregistratiebureaus. Daarnaast verstrekt u ons natuurlijk ook zelf informatie, wanneer u met ons communiceert of ons klantenportaal gebruikt. In het algemeen kunnen we op deze wijze de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Persoons- en contactgegevens. Geboortedatum, titel, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Betalingsinformatie. Gegevens met betrekking tot de facturering en de bankrekening.
 • Informatie over goederen/diensten. Gegevens over producten die u bestelt, zoals uw winkelmandje en bestelgeschiedenis.
 • Financiële informatie. Door de kredietregistratiebureaus doorgegeven scores.
 • Historische informatie. Gegevens over uw eerdere aankopen met BillPay en betalingsgeschiedenis.
 • Informatie over uw apparatuur. Bijvoorbeeld het Internet Protocol-adres (IP-adres).

Door de betaalmethoden „factuur“ en „automatische incasso“ van BillPay te selecteren worden wij gerechtigde tot de betalingsvordering. Als u bepaalde betaalmethoden, met name „PayLater/koop op afbetaling“, selecteert, dan wordt net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München, (hierna „net-m“) gerechtigde tot de vordering (net-m-betaalmethode). In dit geval neemt BillPay de betalingsafwikkeling en de bijbehorende gegevensverwerking voor net-m over als technische dienstverlener. Of de betaalmethode die u heeft geselecteerd een net-m betaalmethode is, kunt u afleiden uit de algemene voorwaarden voor betaalmethoden. De verzamelde gegevens worden in beginsel alleen gebruikt voor betalingsdoeleinden en derhalve voor de nakoming van een contractuele verplichting tegenover ons. De afzonderlijke verwerkingsstappen worden hieronder weergegeven.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Betalingsafwikkeling, aanmanings- en incassoprocedures

Als gerechtigde tot de betalingsvordering die voortvloeit uit uw contractuele betalingsverplichting jegens de verkoper (zoals bij koop) zijn wij evenzeer gerechtigd, die informatie over u te verzamelen, die nodig is voor het effectueren de van deze betalingsverplichting. Dit omvat ook de verwerking voor aanmanings- en incassoprocedures. Hiertoe kunnen uw gegevens eveneens worden doorgegeven aan gemachtigde derden. In dit geval bestaat de rechtsgrond voor de verwerking uit de noodzaak hiervan in verband met de nakoming van de contractuele betalingsverplichting.

Als u de koop op afbetaling via BillPay heeft geselecteerd, dan worden uw gegevens via een aanbetaling aan de partneronderneming GiroSolution AG, Hauptstraße 27, 88699 Frickingen, verzonden, verwerkt, opgeslagen en gebruikt om de koop op afbetaling mogelijk te maken. In dit geval bestaat de rechtsgrond voor de verwerking uit de noodzaak hiervan in verband met de nakoming van de contractuele betalingsverplichting.

Kredietwaardigheidscontrole

Bij de selectie van de BillPay-betaalmethoden controleert BillPay, rekening houdend met mogelijke debiteurenrisico’s, of aan uw wens kan worden voldaan of dat in overleg met de verkoper een andere betaalmethode wordt aangeboden. Hiertoe voert BillPay een eigen identiteits- en kredietwaardigheidscontrole uit na bevestiging van de gewenste betaalmethode. In dit geval bestaat de rechtsgrond voor de verwerking uit de noodzaak hiervan in verband met de nakoming van de contractuele betalingsverplichting.

In het kader van deze identiteits- en kredietwaardigheidscontrole geeft de verkoper uw gegevens (voor- en achternaam, aanspreekvorm, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en bij de koop per automatische incasso ook de vermelde rekeninggegevens, telkens dus persoonlijke informatie) evenals de gegevens met betrekking tot uw bestelling (zoals winkelmandje, bestelgeschiedenis, betalingservaringen, IP-adres en samen met de persoonlijke informatie ook de persoonsgegevens) aan BillPay door.

BillPay geeft gegevens die in het kader van deze contractuele relatie zijn verzameld en die betrekking hebben op de aanvraag, uitvoering en beëindiging van deze zakelijke relatie, alsmede gegevens over niet-contractconform of frauduleus gedrag door aan kredietregistratiebureaus. De rechtsgrond voor deze doorgifte is de noodzaak hiervan in verband met de nakoming van de contractuele betalingsverplichting. De gegevensuitwisseling met de kredietregistratiebureaus dient ook de nakoming van de wettelijke verplichting om kredietwaardigheidscontroles bij klanten uit te voeren (§ 505a en 506 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

De kredietregistratiebureaus verwerken de ontvangen gegevens en gebruiken deze ook voor profilering (scoring) om hun contractpartners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, indien van toepassing, ook in overige derde landen (voor zover hierover een besluit bestaat van de Europese Commissie waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard) informatie te verstrekken voor onder meer de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende kredietregistratiebureaus:

Duitsland:

 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2,
  D-81373 München, tel.: +49 40 89803-0, fax: -777/ 778
  Meer informatie over de werkzaamheden van CRIF Bürgel GmbH is te vinden op het informatieblad conform art. 14 AVG of online op
  http://www.crifbuergel.de/de/datenschutz.
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11,
  D-41460 Neuss, tel.: +49 (0)2131-109-501, fax: -557
  Meer informatie over de werkzaamheden van Creditreform Boniversum GmbH is te vinden op het informatieblad conform art. 14 AVG of online op
  https://www.boniversum.de/EU-DSGVO/.
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5,
  D-65201 Wiesbaden
  Meer informatie over de werkzaamheden van SCHUFA is te vinden op het SCHUFA-informatieblad conform art. 14 AVG of online op
  https://www.schufa.de/datenschutz.
 • Regis24 GmbH, Wallstraße 58,
  D-10719 Berlijn, tel.: +49 (0)30 44350-240, fax: -249
  Meer informatie over de werkzaamheden van Regis24 GmbH is te vinden op het informatieblad conform art. 14 AVG of online op
  http://www.regis24.de/informationen.
 • Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11,
  D-64293 Darmstadt, tel.: +49 (0)6151 380-0, fax: -360
  Meer informatie over de werkzaamheden van Bisnode Deutschland GmbH is te vinden op
  https://www.bisnode.de/.
 • Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99,
  D-76532 Baden-Baden
  Meer informatie over de werkzaamheden van Infoscore Consumer Data GmbH is te vinden op
  https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financial-solutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf.

Oostenrijk:

 • CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35/1,
  A-1150 Wenen, tel.: +43 (0)1 897 42 440, fax: +43 (0)1 897 42 431
  Meer informatie over de werkzaamheden van CRIF GmbH is te vinden op het informatieblad conform art. 14 AVG of online op
  https://www.crif.at/konsumenten/informationen-zu-dsgvo/.
 • Bisnode Austria Holding GmbH, Geiselbergstraße 17,
  A-1110 Wenen, tel.: +43 (0)1 58861-0, fax: +43 (0)1 58861-3444
  Meer informatie over de werkzaamheden van Bisnode Austria Holding GmbH is te vinden op
  https://www.bisnode.at/.
 • Credify Informationsdienstleistungen GmbH, Gumpendorfer Straße 21,
  A-1060 Wenen, tel.: +43 1 391 3003
  Meer informatie over de werkzaamheden van Credify Informationsdienstleistungen GmbH is te vinden op
  https://www.credify.at/datenschutz/.

Zwitserland:

 • CRIF AG, Hagenholzstrasse 81,
  CH-8050 Zurich, Tel.: +41 (0)44 913 50 58
 • Bisnode D&B Schweiz AG, Grossmattstrasse 9,
  CH-8902 Urdorf, Tel.: +41 (0)44 735 61 11, Fax: +41 (0)44 735 61 61

Nederland:

 • Experian Information Solutions, Inc., Postbus 16604,
  2500 BP Den Haag

Voor Zwitserland bestaat er een geschiktheidsbesluit van de EU volgens art. 45 lid 3 AVG. Dienovereenkomstig bestaat er ook daar een adequaat gegevensbeschermingsniveau.

BillPay maakt deel uit van de Klarna-groep. Daarom kunnen in de hierboven beschreven kredietwaardigheidscontrole ook verdere groepsondernemingen, met name de Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 113 43 Stockholm, Zweden („Klarna“), deelnemen. Hierdoor kunnen aan de ene kant resultaten van een kredietwaardigheidscontrole in beperkte mate met Klarna worden gedeeld om daarmee de resultaten te verbeteren en door Klarna voor haar eigen toekomstige kredietwaardigheidscontroles worden verwerkt. Aan de andere kant kunnen in sommige gevallen de kredietwaardigheidscontrole en de op basis van de uitkomst daarvan genomen beslissingen met betrekking tot de verdere uitvoering van het contract ook volledig door Klarna worden uitgevoerd. In dit geval worden de relevante positieve en negatieve betalingservaringen eerst naar Klarna verzonden en na voltooiing van de transactie weer gewist. De rechtsgrond voor deze verzending is het gerechtvaardigde administratieve belang van BillPay, de beslissingen in het kader van de kredietwaardigheidscontrole met groepsondernemingen te vergelijken en te standaardiseren.

De beslissing over uw toelating tot de BillPay-betalingsmethoden is een geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen conform art. 22 AVG. Deze automatische beslissing is vereist voor het overnemen en effectueren van de betalingsvordering die BillPay tegenover u heeft. Als de prognose ten aanzien van uw kredietwaardigheid onder de vooraf gedefinieerde limiet ligt, dan ontvangt u geen aanbod van BillPay-betaalmethoden zonder dat een medewerker dit heeft afgewogen en hierover heeft beslist. Indien u niet wordt toegelaten tot de BillPay-betaalmethoden heeft u het recht contact op te nemen met BillPay om uw standpunt uiteen te zetten en een wijziging van de beslissing voor te stellen. Neem hiertoe contact op met datenschutz@billpay.de.

Fraudepreventie

In verband met fraudepreventie wordt uw informatie aan de hand van bepaalde parameters ook geanalyseerd op patronen van misbruik en frauduleus gedrag. Hierbij kunnen externe tools worden ingezet. In dat geval worden uw gegevens op basis van een orderverwerkingsovereenkomst doorgegeven. Informatie over niet-contractconform gedrag kan bovendien worden gedeeld met de hierboven genoemde kredietregistratiebureaus. Rechtsgrondslag voor de verwerking is insofern ons gerechtvaardigd belang bij de voorkoming van bedrog bij het gebruik van onze diensten.

BillPay gebruikt als verwerkingsverantwoordelijke voor bedrogspreventie ThreatMetrix Inc., 160 W. Santa Clara Street, Suite 1400, San Jose, 95113 Californië via Device-Fingerprinting. Hiertoe wordt uw IP-adres in de USA verwerkt en met andere niet-persoonsgegevens tot een Device Fingerprint gekoppeld, waarmee uw gebruikte apparaat als het nogmaals BillPay gebruikt herkend kan worden Met ThreatMetrix Inc. zijn de standaardovereenkomstclausules volgens art 46 II c), 93 II AVG overeengekomen, zodat een adequaat beschermingsniveau gewaarborgd is.

Algemene gegevensanalyse

Om onze diensten te verbeteren en de ter beschikking gestelde middelen beter in te plannen, analyseren we de verzamelde klantgegevens. De rechtsgrond voor de verwerking is in dit geval ons gerechtvaardigde belang bij de verdere ontwikkeling en verbetering van onze diensten en voor een deel ook de noodzaak hiervan in verband met de nakoming van het contract.

Communicatie met u

We kunnen uw opgegeven contactinformatie ook gebruiken om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen om u te informeren over de door u geselecteerde diensten of vergelijkbare diensten van BillPay. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u hier op elk moment, zonder kosten voor u, bezwaar tegen maken via service@billpay.de.

Nakoming van wettelijke verplichtingen

We verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals het bewaren van bedrijfsdocumenten, of om aan een wettelijke verplichting van informatieverstrekking te voldoen of van overige openbaarmaking van informatie. In dit geval bestaat de rechtsgrond uit de noodzaak hiervan in verband met de nakoming van een wettelijke verplichting.

Gegevensverwerking in het kader van de website

De verwerking van persoonsgegevens op onze website vindt plaats voor zover dit nodig is voor het praktische en foutloos aanbieden van de website en het gebruik van haar functionaliteiten zoals bijvoorbeeld de behandeling van een aanvraag. De omvang van de gegevensverwerking hangt daarbij ook af van de websitefuncties die u gebruikt. Tenzij hieronder anders is vermeld, is de rechtsgrond voor verwerking daarbij ons gerechtvaardigde belang bij het aanbieden van de website en van de desbetreffende functionaliteiten.

Bij een gewoon bezoek aan onze website, slaan wij gegevens op voor de totstandkoming van de verbinding (zogenaamde „serverlogbestanden“). Deze gegevens worden door uw browser aan ons verzonden. Dit is technisch noodzakelijk voor het aanbieden van de website. Hierbij kan het gaan om de volgende informatie:

 • tijdstempel van de toegang (datum en tijdstip)
 • gestuurde gegevenshoeveelheid
 • referrer (website, van waaruit u bij ons komt)
 • gebruikte browser
 • gebruikt besturingssysteem
 • uw IP-adres

De verwerking vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang de website aan te bieden en de functionaliteit daarvan veilig te stellen en te verbeteren. De serverlogbestanden worden ook na uw bezoek opgeslagen om misbruik te herkennen en te voorkomen.

U kunt een klantaccount registreren om uw betalingsverplichting te beheren. Voor de registratie moet het door u in te stellen wachtwoord worden doorgegeven. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor het beheer en de afwikkeling van uw betaling en de toepassing van de functionaliteiten van uw account. De rechtsgrond is de noodzaak hiervan voor de nakoming van het contract.

Als u het contactformulier op onze website gebruikt voor het indienen van een verzoek, dan verzamelen wij de volgende informatie: naam, voornaam, e-mailadres en eventueel persoonsgegevens die u vrijwillig in uw verzoek verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de beantwoording van uw verzoek. De rechtsgrond voor verwerking is daarbij ons gerechtvaardigde belang bij het aanbieden van de contactfunctionaliteit en het beantwoorden van uw verzoek. Als uw verzoek rechtstreeks gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is de rechtsgrond de noodzaak hiervan voor de precontractuele verbintenis.

Als u bij ons wil solliciteren, kunt u dit centraal doen via de website van Klarna AB, https://www.klarna.com/careers/locations/berlin/. Verdere details worden geregeld in het daar geldende privacybeleid van Klarna AB.

Om het gebruik van deze website te verbeteren, gebruikt BillPay de diensten van content delivery networks („CDN“) van Akamai Technologies AB, Hemvärnsgatan 9, 17154 Solna, Zweden en hun moedermaatschappij, Akamai Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, VS. Om die reden wordt de opgevraagde webinhoud van de websites van BillPay omgeleid via het servernetwerk van Akamai. Doorgaans worden hierbij servers gebruikt in de buurt van de plaats waar de websitebezoeker de websites opvraagt. In uitzonderingsgevallen (zoals in het geval van een aanval, bij het opvragen van websites buiten de EU of bij overbelasting van de verbindingen binnen de EU) kan een omleiden via servers buiten de EU, met name in de VS plaatsvinden. In het kader van het gebruik van CDN worden uw IP-adres en de gegevens van uw internetgebruik om technische redenen door Akamai verwerkt en geanalyseerd met het oog op fraudepreventie. Zowel met Akamai Technologies AB alsook Akamai Inc. zijn contracten getekend in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Zowel met Akamai Technologies AB als met Akamai Inc. zijn de standaardovereenkomstclausules volgens art 46 II c), 93 II AVG overeengekomen, zodat een adequaat beschermingsniveau gewaarborgd is.

Weergave van de afzonderlijke rechtsgronden van de verwerking

Voor de hierboven weergegeven rechtsgronden van de individuele verwerkingsactiviteiten geldt:

Verwerkingsgrond Rechtsgrondslag Toelichting Verwerkingswerkzaamheden Geautomatiseerde beslissing in het individuele geval
AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming)     Art. 22 I, II Nr. a), III
Nakoming van de overeenkomst Art. 6 lid 1 b) Verwerking vindt slechts plaats voor zover noodzakelijk voor de uitoefening en nakoming van de rechten en plichten uit de overeenkomst. Tenzij expliciet anders is vermeld, vindt de gegevensverwerking door BillPay slechts in die mate plaats. Betalingsafwikkeling,
aanmanings- en incassoprocedures,
punt III.1
 
Kredietwaardigheidscontrole,
Para. III.2
 
Fraudepreventie,
punt III.3
 
Communicatie met u,
punt III.5
 
Gegevensverwerking in het kader van de website,
punt III.7
Nee
 
 
 
Ja
 
 
Nee
 
 
Nee
 
 
Nee
Gerechtvaardigd belang Art. 6 lid 1 f) Verwerking vindt plaats voor zover sprake is van een gerechtvaardigd belang van BillPay en er geen duidelijk daarmee strijdige zwaarder wegende belangen zijn. Het concrete belang wordt in dit privacybeleid bij de weergegeven verwerking toegelicht. Algemene gegevensanalyse,
punt III.4
 
Cookies of soortgelijke opslagtechnologieën,
punt IX.
No
 
 
No
Wettelijke Art. 6 lid 1 c) Verwerking vindt plaats voor zover noodzakelijk om aan Duitse of Europese wettelijke verplichtingen te voldoen. Nakoming van wettelijke verplichtingen,
punt III.6
Nee

Met wie mogen we uw informatie delen?

Onder bepaalde omstandigheden deelt BillPay uw informatie ook met geselecteerde derden. Wij treffen altijd passende juridische, technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en om een passend beschermingsniveau bij het verzenden van uw gegevens aan geselecteerde derden aan te houden. Het gaat hierbij in concreto om de volgende categorieën van ontvangers:

Ondernemingen van de Klarna-groep. BillPay kan uw persoonsgegevens delen met andere ondernemingen van de Klarna-groep. Dit gebeurt als er een administratief belang is bij de uitwisseling van gegevens. In alle andere gevallen kunnen de ondernemingen worden ingeschakeld als onderaannemers (zie volgende alinea).

Onderaannemers. BillPay kan uw persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers en aan overige derden die betrokken zijn bij de diensten met het oog op de nakoming van de contractuele verplichtingen tegenover u of voor andere in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Dit vindt altijd plaats op basis van een orderverwerkingsovereenkomst in overeenstemming met de AVG.

Clouddiensten. BillPay maakt gebruik van clouddiensten. Dit houdt in dat persoonlijke gegevens in de cloud worden opgeslagen bij een cloudaanbieder. De opslag vindt plaats binnen de EER. De samenwerking met een cloudaanbieder vindt altijd plaats op basis van een gegevensverwerkingsovereenkomst conform de AVG.

Verkopers. BillPay deelt uw persoonsgegevens ook met de online verkoper bij wie u uw aankoop heeft gedaan, indien dit nodig is in het kader van de betalingsafwikkeling of van de transactie met de online verkoper. Op de verwerking van de met de online verkoper gedeelde persoonsgegevens zijn de regels inzake gegevensbescherming van de verkoper van toepassing.

Kredietregistratiebureaus. In de hierboven vermelde omvang worden gegevens ook doorgegeven aan kredietregistratiebureaus in verband met identiteits- en kredietwaardigheidscontrole evenals fraudepreventie.

Incassobureaus. BillPay kan uw informatie delen bij de verkoop van onbetaalde en achterstallige vorderingen aan derden, bijvoorbeeld aan incassobureaus. De incassobureaus verwerken uw gegevens in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens in dit verband is de noodzaak om aan de contractuele betalingsverplichting te voldoen.

Overheidsinstanties. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen wordt informatie doorgegeven aan de desbetreffende overheidsinstanties.

Wat wij NIET doen met uw gegevens. BillPay verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden voor reclamedoeleinden.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

Uw gegevens worden in beginsel alleen verwerkt en opgeslagen in de Europese Economische Ruimte. Het kan voorkomen dat uw gegevens onder bepaalde omstandigheden door een onderneming van de Klarna-groep, een dienstverlener of een onderaannemer naar landen buiten de EU/ de Europese Economische Ruimte worden verzonden en daar worden opgeslagen. In dat geval verstrekt dit privacybeleid hierover afzonderlijk informatie over. BillPay neemt dan passende contractuele, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en een overeenkomstig beschermingsniveau is gewaarborgd dat voldoet aan de vereisten voor gegevensbescherming binnen de EU/de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang slaan wij uw persoonsgegevens op?

Wij wissen uw persoonsgegevens zodra de rechtsgrond voor hun verwerking wegvalt en geen wettelijke bewaarplichten bestaan.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door BillPay.

Informatie volgens art. 15 AVG: U kunt in ieder geval kosteloos informatie vragen aangaande de over u opgeslagen gegevens.

Correctie volgens art. 16 AVG: Als uw gegevens niet correct zijn opgeslagen bij BillPay, dan heeft u in beginsel een recht op rectificatie. Op grond van het bestaande misbruikrisico, moet de rectificatie van de gegevens echter plaatsvinden via de online verkoper, bij wie u uw aankoop heeft gedaan. In uitzonderingsgevallen kan BillPay de gegevens ook rechtstreeks rectificeren. Dit vereist het bewijs van de identiteit en de juistheid van de meegedeelde wijziging. Een online verkoper kan niet-correcte informatie op elk moment laten rectificeren. Neem hiertoe contact op met het contactadres dat in dit privacybeleid staat vermeld.

Wissen volgens art. 17 AVG: Bovendien heeft u mogelijk ook recht op het blokkeren of wissen van uw gegevens. Dit recht bestaat echter alleen voor zover BillPay geen wettelijke bewaarplicht met betrekking tot de gegevens heeft noch sprake is van een overige rechtsgrond voor de verwerking.

Beperking volgens art. 18 AVG: U hebt het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, wanneer een van de in art. 18 AVG genoemde redenen zich voordoet, met name, als u dat wenst, in plaats van wissen van de gegevens.

Gegevensportabiliteit volgens art. 20 AVG: U kunt uw gegevens meteen ook in een gestructureerd, veel voorkomend en machinaal leesbaar formaat verkrijgen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Om de andere rechten uit te oefenen, bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens, het betwisten van een geautomatiseerde individuele beslissing en het intrekken van een eenmaal gegeven toestemming, kunt u contact opnemen met:

U heeft op elk moment het recht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

Gebruikt BillPay cookies of soortgelijke opslagtechnologieën?

Onze website maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer en door uw browser worden opgeslagen. Cookies richten geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde " sessiecookies " voor het technisch aanbieden van de website. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere technische cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat ze daar worden gewist. Door deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

Daarnaast gebruiken we de volgende webanalyse- en trackingcookies. Deze zijn ontworpen om het gedrag van de gebruikers op onze website te analyseren, waardoor we de weergave en het aanbieden van onze diensten in totaliteit kunnen verbeteren. Het gebruik van deze webanalyse- en trackingcookies vindt alleen plaats als u ons hiervoor toestemming geeft. De rechtsgrond voor verwerking is dan uw toestemming. De individuele cookies worden later weergegeven.

U kunt uw eerder gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken door deze te blokkeren in de instellingen van uw browser of door de volgende wegen te gebruiken om de cookies te deactiveren. Het blokkeren van cookies kan echter betekenen dat de functies van de website helemaal niet meer of nog maar slechts gedeeltelijk kunnen worden gebruikt.

Bezwaar tegen de verwerking

Indien verwerking van uw gegevens op grond van een eerder gegeven toestemming, een zwaarder wegend belang van BillPay, in het openbaar belang of in de uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt, heeft u op elk moment het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. In het geval van een verwerking voor direct-marketingdoeleinden, vindt deze niet plaats als de toestemming wordt ingetrokken. Overigens is dit alleen van toepassing als BillPay geen gerechtvaardigde gronden kan aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen.

Neem contact met ons op

U kunt zich, naast de in punt VIII genoemde contactpunten ook schriftelijk wenden tot de bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming in het geval van vragen over het verzamelen, het gebruik, de verwerking of doorgifte van uw persoonsgegevens evenals voor informatie, rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens:

BillPay GmbH
Datenschutzbeauftragter
Chausseestr. 117
D-10115 Berlin
datenschutzbeauftragter@billpay.de

 

a